در حالی که بازار اوراق بهادار امروز سبزپوش شد اما گروه خودرویی ها همچنان در فاز ریزش قرار داشتند.

 

بررسی‌ها نشان می دهد ابهامات در خصوص تغییر مدیرعامل سایپا از یک سو و تغییرات در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارات از سوی دیگر از سوی فعالان بازار دلیل ریزش ها در بورس اعلام شده است.

امروز در گروه خودرو و ساخت قطعات بیشتر نمادها با افت مواجه شدند و در نمادهایی نیز با صف فروش همراه بودیم. در این گروه ۷۹۸ میلیون سهم و اوراق مالی به ارزش ۱۱۸ میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.

 بر این اساس هر سهم سایپا امروز ۱۱۲۶ ریال و هر سهم ایران خودرو ۲۷۶۴ ریال قیمت خورد. 

. تغییرات در حوزه مرجع قیمت گذاری خودرو نیز در تداوم ریزش خودرویی ها موثر بوده است