آناتولی گزارش داد، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان اعلام کرد: در این چارچوب گروه کوچکی از اعضا به نمایندگی از تمام اتحادیه اروپا می‌توانند در پاسخ به بحران‌های کنونی سریعتر و موثرتر اقدام کنند.

ماس بر این باور است که ۲۷ اعضای اتحادیه اروپا باید به دنبال جدایی از اصل اتفاق آرا و سوق یافتن به سمت رای اکثریت در مسایل سیاست خارجی باشند زیرا این روند می‌تواند سرعت و تاثیرگذاری در تصمیم‌گیری را افزایش دهد.

وی گفت: بدون جدایی از اصل همدلی  و اتفاق آرا چنین ساختاری نمی‌تواند راه حلی‌هایی به همراه داشته باشد.

در ماه ژوئن فرانسه و آلمان خواستار تاسیس یک فرمت جدید برای اقدام مشترک جهت حل مسایل امنیتی و خارجی شدند.

چندی قبل ژان کلود یونکر رییس کمیسیون اروپا هم خواستار تسهیل روند تصمیم‌گیری در سیاست‌های امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا شده بود.

برای اتحادیه اروپا حوزه دفاع جمعی و معاهده آن یک مسئله مهم در تغییر سیاست‌ها و دوری از وابستگی به آمریکا است. این معاهده در نوامبر ۲۰۱۷ به امضا رسید و در دسامبر ۲۰۱۷ توافق "همکاری ساختاری دفاعی اتحادیه اروپا" آغاز شد که به اعضای اتحادیه اروپا اجازه داد که همکاری‌های بیشتری در حوزه امنیتی و دفاعی داشته باشد.

انتظار می‌رود که اعضای اتحادیه اروپا برای بررسی پیشنهادات جدید در اجلاس بروکسل در ۱۷ و ۱۸ ماه اکتبر مذاکره و تبادل نظر کنند.