آزاده نامداری، تصویری از خود و فرزندش (گندم) را به مناسبت روز جهانی کودک در اینستاگرام به اشتراک گذاشت و نوشت: «خوشه گندم من! روز جهانی کودک مبارکت باشد، دنیا بزودی در دستهای تو و هم بازیهایت قرار میگیرد میدانم که دنیا را سرشار از آرامش و عاطفه و شادی و صلح خواهید کرد.»

18-10-8-20040Untitled