روزنامه هافینگتون پست نوشت، پاول گفت: واژگان مورد علاقه من در قانون اساسی آمریکا، این واژگان است: «ما مردم»؛ اما به تازگی، این واژگان به «من رئیس جمهور» تغییر یافته است و شاهد اموری هستیم که نباید اتفاق می افتاد. 

پاول از ترامپ به دلیل اهانت به همه از رهبران جهان گرفته تا رنگین پوستان، مهاجران و زنان انتقاد کرد و رئیس جمهوری آمریکا را به دلیل نام بردن از رسانه ها به عنوان دشمن مردم، مورد نکوهش قرار داد. 

وزیر امور خارجه پیشین آمریکا افزود: چطور یک رئیس جمهوری در آمریکا رسانه ها را دشمن مردم می خواند؟ آیا وی متمم اول قانون اساسی ایالات متحده را نخوانده است؟ 

پاول ضمن هشدار در این مورد که دنیا عملکرد آمریکا در مورد مقوله مهاجرت را نظاره می کند، رفتار دولت ترامپ در جدا کردن کودکان مهاجر از مادرانشان را منزجر کننده دانست.

پاول به اعمال سیاستی از سوی دولت ترامپ تحت عنوان سیاست «بدون ارفاق» اشاره داشت که تا پیش از لغو شدن، منجر به جدایی شمار زیادی کودک مهاجر از خانواده هایشان در مرز مکزیک - آمریکا شد.

بسیاری از این خانواده های مهاجر، در فقر شدید به سر می برند و از آسیب خشونت گروه های تبهکار و خطرات دیگر در آمریکای مرکزی به آمریکا نقل مکان می کنند.

ترامپ بارها از سخنان نفرت آمیز برای زیر سوال بردن موضوع مهاجرت استفاده کرده و ضمن متهم کردن مهاجران به تلاش برای هجوم به آمریکا، گفته است که مهاجران باعث می شوند آمریکا فرهنگ خود را از دست دهد.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرده است که قوانین مهاجرتی هیچ کشوری، بدتر از قوانین مهاجرتی ایالات متحده نیست.

دولت ترامپ از زمان روی کار آمدن در آمریکا، سیاست سخت گیرانه ای را در مورد مهاجران و مقوله مهاجرت به اجرا گذاشته است.