در اطلاعیه بانک ملی ایران آمده است: در واحدهای این بانک معاملات ارز به نرخ بازار آزاد، طبق ضوابط بانک مرکزی است و براساس نرخ‌نامه اعلام شده از سوی بانک مرکزی (یی.تی.اس) انجام می‌شود.

در این اطلاعیه تاکید شده است: معاملات ارز در واحدهای بانک ملی ایران به نرخ بازار آزاد، «به‌طور کامل با دستورالعمل ارزی بانک مرکزی هماهنگ و هم‌سو با سیاست‌های اعلام شده است».

در ادامه این اطلاعیه آمده است: هر مطلبی خلاف این رویه مطرح شده باشد مورد تایید این بانک نیست.