تارنمای روزنامه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل با درج این مطلب افزود: این فرد با نام اموری داگلاس اسلایدی را به نمایش گذاشت که کلمات مجرم نسل کشی بر روی چهره های هیتلر و نتانیاهو نوشته شده و زیر تصویر تعریف نسل کشی آمده بود؛ کشتار عمدی گروه بزرگی از مردم مخصوصا آنهایی که از یک گروه قومی خاص یا ملت هستند.

این کنفرانس در دانشکده طراحی و هنر این دانشگاه با اعتراض برخی دانشجویان روبرو شد که دانشکده اعلام کرد کنفرانس این هنرمند تحریک آمیز است اما آنها محتوا را سانسور نمی کنند.