رفت‌وآمدهای طارمی به اردوی پرسپولیس خبر از تمایل او به بازگشت دارد. با توجه به حواشی پیش آمده از کاربران خبرآنلاین سوال کردیم که شما با بازگشت طارمی به تیم موافق هستید یا خیر که 79 درصد از کاربران مخالفت خودشان با بازگشت طارمی را اعلام کرده اند.

نکته اینجاست که در نظر سنجی خبرآنلاین در اینستاگرام هم هواداران با 67 درصد آرا مخالف بازگشت این بازکن به پرسپولیس هستند.

نظرسنجی

 

 

نظرسنجی