یکی از مسافران که در بخش فرست کلاس هواپیما بود با این صحنه مواجه می‌شود که خلبان از کابین خود خارج می‌شود، یونیفرم را درمی‌آورد و کاملاً عادی یک ساعت در طول پرواز می‌خوا‌بد. مشاهده‌ی این صحنه شاید هرکسی را به اشتباه بیاندازد که خلبان کابین را بدون مراقبت رها کرده است یا قوانین را زیرپا گذاشته است اما کاری که او کرد کاملاً عادی است.

خلبان‌های هواپیمایی بریتانیا در حین پرواز می‌خوابند!

هواپیماهای مدل بوئینگ ۷۵۷-۲۰۰ این شرکت که در مسیر اقیانوس اطلس برای سفر به آمریکا استفاده می‌شوند، کابین مخصوص استراحت خلبان‌ها ندارند و یکی از ۱۶ صندلی فرست کلاس به خلبان‌ها اختصاص داده شده است. این هواپیما در مسیر اقیانوس اطلس سه خلبان دارد که همیشه دو نفر در حال خدمت هستند و یکی در حالت استراحت است.

خلبان‌های هواپیمایی بریتانیا در حین پرواز می‌خوابند!

سخنگوی یونایتد ایرلاین در واکنش به خبر پخش شده این گونه پاسخ داد:

امنیت مسافران و کارکنان از مهمترین اولویت‌های این شرکت است. هواپیماهای مسیر اقیانوس اطلس دارای سه خلبان است که هرکدام از آن‌ها نیاز به استراحت کافی دارند.

خلبان‌های هواپیمایی بریتانیا در حین پرواز می‌خوابند

کل ماجرا همین بود و جای هیچ نگرانی نیست اگر از خواب بیدار شدید و مشاهده کردید خلبان کنارتان خوابیده است. این استراحت خلبان به نفع مسافران است چون خستگی خلبان را برای ادامه‌ی مسیر از بین می‌برد.