بعد از چند هفته بررسی درباره شکایت باشگاه تراکتورسازی از مهدی ترابی، کمیته تعیین وضعیت سرانجام حکم را اعلام کرد. فدراسیون فوتبال در این باره نوشت: «در پی شکایت مهدی ترابی از باشگاه تراکتورسازی تبریز، کمیته وضعیت فدراسیون پس از رسیدگی به این پرونده اعلام کرد قرارداد منعقده و درخواست باشگاه تراکتورسازی تبریز منطبق با مقررات تشخیص داده نشده و رد می‌شود. لازم به توضیح است این رأی غیرقطعی است.»

طبیعتا باشگاه تراکتورسازی می تواند به رای صادره اعتراض کند ولی خبرهای رسیده از کمیته تعیین وضعیت حکایت از آن دارد که حتی در صورت اعتراض این باشگاه، آنها راه به جایی نمی برند و ترابی قطعا در نیم فصل به جمع قرمزها ملحق خواهد شد.