این تارنما افزود: جلسه دادرسی سارا نتانیاهو همسر نخست وزیر و عزرا سیدوف معاون مدیر کل دفتر نخست وزیری اسرائیل در امور منابع عملیاتی و مادی بعد ازظهر روز یکشنبه برگزار شد.رئیس دادگاه به شاکی و متهم تا ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان) مهلت داد تا خارج از دادگاه به توافق برسند.

سارا نتانیاهو متهم است که حدود ۱۰۰ هزار دلار از اموال دولت را برای سفارش غذا از رستوران های گران قیمت هزینه کرده است.

هاآرتص نوشت: شاکیان دو شرط را برای مصالحه مشخص کردند که شامل پذیرش جرم توسط سارا نتانیاهو و عودت مبالغ مالی در کیفرخواست است.

پیش از این وی چندین بار به دلایلی مانند استخدام پرستار خصوصی برای پدرش با بودجه حکومتی، استخدام برخی افراد با حقوق های نامتعارف و سوءاستفاده از جایگاهش متهم به فساد مالی شده است.