عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طبق دستور کار مجلس شورای اسلامی امروز باید در کمیسیون عمران برای بررسی استیضاح حضور می‌یافت اما به گفته نماینده تبریز، در جلسه بررسی استیضاح در کمیسیون عمران حضور نیافت.

طراح استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: آخوندی در حالی در کمیسیون عمران برای بررسی استیضاح حاضر نشده که در اتاق دیگر مجلس یعنی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی مشکلات راه‌ها حضور یافته است.