بالا رفتن از نردبان رنگ‌کاری برای رسیدن به عابر بانک در راوند کاشان