احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس، طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی، طرح اصلاح جزء ۶ بند سه ماده ۸۸ قانون برنامه ششم، طرح استفساریه عدم شمول حکم ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت سقف مرخصی قابل ذخیره به ایثارگران مشمول حالت اشتغال و ذخیره مرخصی ناشی از اعمال مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، طرح اصلاح ماده ۱۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، طرح اصلاح ماده بند ز ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، سوال ملی نادر قاضی پور، علیرضا محجوب و محمدعلی وکیلی نمایندگان ارومیه و تهران از وزیر کشور در خصوص عدم پیگیری مطالبات و تامین اعتبارات و منابع مالی شهرداری‌ها اعلام وصول شد.

امیرآبادی همچنین از استرداد طرح اصلاح ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خبر داد.