فاطمه سعیدی در واکنش به رای مثبت مجلس شورای اسلامی به یکی از لوایح چهراگانه FATF در توییتی نوشت: مجلس وظیفه ملی و قانونی خود را انجام داد. مردم بدانید نمایندگان شما تحت فشارهای شدید سیاسی و حتی امنیتی تنها برای حفظ منافع ملی به لایحه پیوستن به کنوانسیون CFT رای مثبت دادند.

unnamed