او گفت: امروز روز مهمی برای مجلس بود. از ساعت ۶ صبح نمایندگان مشغول بررسی لایحه cft بودند.

نماینده ارومیه افزود: با اینکه مضرات تصویب FATF گفته شد اما دولتی‌ها بر تصویب این لایحه اصرار کردند و بالاخره عهدنامه ننگینی مثل ترکمانچای و پاریس تصویب شد