علی تاجرنیا در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مخالفان لایحه FATF اظهار کرد: هر عقل سلیمی اگر به ابعاد مختلف قضیه FATF اشراف پیدا کند دیگر مخالف پیوستن ایران به این کنوانسیون و سایر کنوانسیون‌های جهانی که عمده کشورهای دنیا به آن پیوسته‌اند، نخواهد بود.

وی ادامه داد: به نظر من لازم است تا از طریق عقل جمعی و در نظر گرفتن منافع عمومی به کنوانسیونی که تمام جهان به جز یک کشور به آن پیوستند نگاه کرد. امروز بیش از همه، کشور نیازمند اعتمادسازی با جامعه بین‌الملل است تا از این طریق از بحران‌هایی که در آن گرفتار شده است بیرون بیاید.

تاجرنیا افزود: مخالفین ایران سعی می‌کنند ایران هراسی را در دنیا تبلیغ و تقویت کنند. راه مبارزه با این قبیل تلاش‌های آنها پیوستن به معاهدات بین‌المللی است تا بتوانیم از حق و حقوق خود دفاع کنیم.

وی با اشاره به مخالفین پیوستن ایران به کنوانسیون FATF گفت: عده‌ای احساس می‌کنند این معاهده برای کشور مخاطراتی  به همراه خواهد آورد. در این میان بدعهدی برخی کشورهای زورگو هم باعث گسترش این نگاه شده است؛ اما برای عده دیگر مخالفت با چنین کنوانسیونی مصرف داخلی دارد. آنها می‌خواهند دولت در ترمیم رابطه‌اش با حوزه بین‌الملل موفق نباشند. منفعت آنها در این است که مشکلات دولت بیشتر شود و نتواند به اقتصاد سروسامان دهد. اگر این اتفاق بیفتد طبیعتا زمینه فعالیت برای آنها مهیاست.

تاجرنیا یادآور شد: عده دیگر هم هستند که منفعت شان در تحریم و انزوای کشور است. همانطور که در دولت‌های نهم و دهم عده‌ای از قبل این تحریم‌ها توانستند به نان و نوایی برسند، الان هم می‌خواهند از طریق نفوذ زیادی که پیدا کرده‌اند غیرمستقیم سعی کنند در پوشش ایرادات حقوقی از پیوستن ایران به چنین کنوانسیونی جلوگیری کنند.

وی در پایان گفت: در چنین شرایطی لازم است تا فقط به منافع ملی توجه کرد. منفعت شخصی و گروهی نباید مذاکرات و معاهداتی که به منافع دولتی و در واقع به منافع ملی آسیب می‌رسد، ضربه بزند. به نظر من مخالفان امروز FATF وجه شخصی منافع خود را در نظر می‌گیرند در حالی که کشور نیازمند بهره‌مندی از عقل جمعی و در نظر گرفتن منافع عمومی است.