درحالی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (cft) در صحن علنی مجلس درحال بررسی است که گعده‌های مختلفی از نمایندگان مجلس در صحن تشکیل شده است

کوهکن، امیرآبادی، سلیمی، پاپی‌زاده، ابطحی و دهقان از نمایندگان ولایی و پزشکیان، رحیمی و عارف از نمایندگان عضو فراکسیون امید از نمایندگانی هستند که در این گعده‌ها حضور دارند