نقوی حسینی نماینده مخالف سی اف تی در میانه نطقش به یکباره بدون دلیل خاصی اقدام به فریاد زدن کرد .

او میان صحبت هایش گفت هر چه می کشیم از برجامی است که ۲۰ دقیقه ای در مجلس تصویب شد

این سخنان وی با واکنش لاریجانی مواجه شد و گفت ۲۰ دقیقه ای نبود، خلاف نگویید

نقوی حسینی سپس با فریادهای ممتد گفت: من درخواست تذکر دادم از صبح  چرا نگذاشتید صحبت کنم 

این سخنان  وی در حالی صورت گرفتم که پشت تریبون حضور داشت و در حال سخنرانی بود.