درحالیکه صحن علنی مجلس برای بررسی CFT شروع شده و مخالفان تصویب آن در حال نطق هستند، نمایندگان مخالف تصویب این لایحه پلاکاردهایی در دست دارند که روی آن نوشته شده: «به کنوانسیون استثماری رای نمی‌دهیم» 

حسینعلی شهریاری، نصرالله پژمانفر و ناصر موسوی لارگانی جزء این نمایندگان هستند.