اینترفاکس گزارش داد، «دیمیتری راگوزین» به خبرنگاران گفت: ایران و هند قصد دارند سیستم ناوبری ماهواره ای خود را ایجاد کنند.

 

وی افزود: بزرگترین سامانه جهت یابی ماهواره ای به نام گالیلئو به اروپا تعلق دارد و چین نیز سامانه ماهواره ای ویژه خود را دارد.

 

به گفته رئیس سازمان فضایی روسیه، مساله اصلی ایجاد هماهنگی بین دستگاه های فضایی (ماهواره ها) در مدار زمین است تا اینکه برای یکدیگر در فرکانس های معین مشکل ایجاد نکنند.

 

وی افزود:این مساله توسط اتحادیه بین المللی ارتباطات تنظیم می شود و ما به دقت پیگیری خواهیم کرد که این گونه مشکلات و برخوردهای فنی بوجود نیاید.