دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در جمع هوادارانش به صورت تلویحی دموکرات‌ها را اوباش خواند.

دونالد ترامپ در سخنانی در جمع هوادارانش گفت: «دموکرات‌ها برای حکومتداری بسیار خطرناک و بسیار افراطی شده اند. این درحالی است که جمهوری خواهان به حاکمیت قانون اعتقاد دارند و نه حکومت اوباش. ما عملکرد فوق العاده‌ای داشته ایم.»

ترامپ ضمن تعریف و تمجید از خود و عملکردش گفت: «ما سیفون را کشیده ایم. ما می‌خواهیم به خرابکاری‌های دموکرات‌ها سرو سامان بدهیم. در دوران رهبری جمهوری خواهان، آمریکا در حال شکوفایی است. آمریکا در حال رونق است. آمریکا در حال پیروزی است. علت این مسئله آن است که ما بالاخره اولویت اصلی را آمریکا قرار داده ایم. ما آمریکا را اولویت نخست کرده ایم.»

وی ضمن پنهان نکردن بحران بیکاری در آمریکا گفت: «روز گذشته اعلام شد که بیکاری به ۳.۷ درصد رسیده است که این رقم کمترین میزان بیکاری در ۵۰ سال گذشته است. تکرار می‌کنم کمترین میزان بیکاری در ۵۰ سال گذشته. ما فقط در ۳ ماه گذشته حدود ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده ایم. فکر کنید به این رقم: ۶۰۰ هزار فرصت شغلی. اگر بنده در زمان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری این سخن را بیان می‌کردیم همین رسانه‌های خبری جعلی می‌گفتند این کار غیرممکن است. این رسانه‌ها مروج خبر‌های جعلی هستند. شاخص اعتماد به تولید به بالاترین رقم تاریخی خود (در آمریکا) رسیده است. این نکته خیلی مهم است. این شاخص به بالاترین رقم در طول تاریخ رسیده است.»