«احمد امیرآبادی» روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا گفت: ۴۰ نماینده در این نامه که به بنده تحویل داده شد، خواستار مشخص شدن نام موافقان و مخالفان رای گیری لایحه CFT و اعلام آن هستند.

وی ادامه داد: این موضوع در صحن علنی مجلس به رای گیری مجلس گذاشته می شود و اگر نمایندگان موافق آن باشند رای گیری هلمی انجام می شود.

** امکان آبستراکسیون اعضای فراکسیون ولایی در جلسه امروز مجلس

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس همچنین به جلسه صبح امروز این فراکسیون اشاره کرد و گفت: اعضای این فراکسیون جدا از جلسه غیرعلنی امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن برگزاری جلسه دیگری مخالفت خود را با CFT اعلام کردند.

امیرآبادی رای اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی به لایحه CFT را منفی اعلام کرد.

وی افزود: احتمالا اگر تعداد ما به حد لازم برسد در مجلس آبستراکسیون( نصاب شکنی) خواهیم کرد و از مجلس خارج می شویم و اگر تعداد ما برای آبستراکسیون کافی نباشد در مجلس جمع می شویم.