تصویری از امیرحسین رستمی با گریم زنانه ببینید. عبدالله اسکندری که این تصویر را منتشر کرده درباره فیلم مربوط به آن اطلاعاتی ارائه نکرده است. 

به نظر می‌رسد این تصویر مربوط به فیلم «مرد خاکستری» باشد. 

گریم زنانه امیرحسین رستمی