به گزارش پایگاه خبری کنگره آمریکا، مخالفان ورود «برت کاوانا» گزینه پیشنهادی ترامپ به دیوان عالی آمریکا، امروز-شنبه- مقابل ساختمان کنگره تظاهرات کردند.

منابع محلی اعلام کردند تظاهرات کنندگان موفق شدند از موانع ایجاد شده توسط پلیس عبور کرده و به ساختمان کنگره، محل رای‌گیری سناتور‌ها درباره ورود کاوانا به دیوان عالی، نزدیک شوند.

آنها شعار‌هایی چون "ما موافق نیستیم"، "ما قوی هستیم"، "شرم کنید" و "ما نمی‌ترسیم" سر دادند.

پلیس کنگره آمریکا چندین نفر از تظاهرات کنندگان را دستگیر کرد.