محمدجواد ظریف که به منظور شرکت در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرد، شنبه شب به تهران بازگشت.

وزیر امور خارجه بیش از 100 برنامه کاری اعم از دیدار و مذاکره با مقام ها و شخصیت های خارجی بویژه همتایان خود، سخنرانی در مجامع بین المللی و اندیشکده های آمریکایی، نشست های چند جانبه با موضوعات منطقه ای و بین المللی و نیز گفت وگو با رسانه های معتبر بین المللی و آمریکایی در این سفر دو هفته ای داشته است.