مقتدا صدر با انتشار توییتی از عادل عبدالمهدی نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه عراق خواست که پست های حساس امنیتی کابینه را در اختیار بگیرد.

وی اعلام کرد: از نخست وزیر می خواهم که پست های وزارت دفاع و کشور و همه پست های امنیتی حساس را در اختیار بگیرد و حزب یا گروهی حق معرفی نامزد برای آنها را ندارد. ارتش عراق و پلیس و نیروهای امنیتی باید منحصرا در خدمت کشور باشند. تعیین افراد برای تصدی این پستها باید منحصر در خود شخص نخست وزیر باشد و این هدیه ای برای فراکسیون ها و احزاب نیست و نمی توان آنرا بر اساس سهم خواهی تقسیم کرد. باید این وزارتخانه ها در دست تکنوکرات های مستقل باشد و گرنه موضع دیگری اتخاذ خواهیم کرد.
مقتدا صدر بیان کرد: بقیه مناصب نیز دست کمی از وزارتخانه های یاد شده ندارد و باید بر اساس ضوابط و اصول قانونی و منطقی درست باشد و براساس عدالت و انصاف و تجربه باشد و از حزب گرایی به دور ماند. باید باب نامزدی برای تصاحب مناصب و مسئولیت برای همه صاحبان تخصص ها و مهارتها فراهم شود. مناصب مهم و حساس یکی از مهمترین اصول اصلاحات و مقابله با فساد است و نخست وزیر باید آنرا به طور انحصاری در اختیار گیرد و فقط از مشورت بهره مند شود و لاغیر. کمیسیون های پارلمانی نیز حق همه است و توصیه می کنم که توزیع آن بر اساس منافع ملت عراق باشد.