طبق گزارش پلیس، قربانی با یک زن متاهل در ارتباط بود و زمانی که همسر زن خیانت کار متوجه ارتباط آن ها در خانه می شود با تبر به سمتشان حمله می کند و معشوقه زن را به قتل می رساند.

متهم زمانی که متوجه می شود همسرش با مرد دیگری در خانه است بدون توجه به موقعیتش مرد جوان را به طرز بی رحمانه ای به قتل می رساند.

متهم در بازجویی ها گفت: من و همسرم مدت ها باهم ارتباط جنسی نداشتیم و دچار یک نوع سردی و طلاق عاطفی شده بودیم به همین علت تصمیم گرفتیم که علایق شخصی مان را دنبال کنیم که من بعد از مدتی متوجه شدم علاقه شدیدی به همجنس خودم دارم و می خواهم باقی عمرم را با مردان در ارتباط باشم .

وی در ادامه افزود: من بعد از مدتی متوجه شدم همسرم با فرد دیگری در ارتباط است به همین علت با تعقیب و گریز پس از چندماه توانستم مچ او را با مرد غریبه در خانه بگیرم.

در حال حاضر پرونده مختومه اعلام نشده و متهم طبق نظریه دادگاه بدون قرار وثیقه در زندان است تا دادگاه نهایی او برگزار شود.