در آغاز نیمه دوم هواداران پارس جنوبی نسبت به بی عدالتی و تبعیض وزارت نفت در قبال تیم هایش در لیگ برتر واکنش نشان دادند و بارها همه ی هواداران برعلیه مسئولان نفت شعار دادند.

*شعار های "پارس جم نباشه ، منطقه ویژه نیستش" ، " وای به حال مسئولین اگر پارس نباشد" ، " با این همه نفت و گاز والا خجالت داره" و " صد ساله پول نداشتیم غیرت تیمی داشتیم" از جمله شعار های هواداران بود.

*به گفته رئیس کانون هواداران پارس جنوبی ، گویا وزیر نفت اخیرا گفته امتیاز تیم فوتبال پارس جنوبی واگذار می شود.

*هواداران جمی خطاب به وزیر نفت می گویند: زنگنه یادت باشه پارس جم باید باشه.

*هواداران پارس جنوبی بارها شعار " مسئولین بی عرضه نمی خواهیم نمی خواهیم"را سر دادند.

*هواداران پارس جنوبی شعار می دهند اگر پارس جم نباشد راه های ورودی ساکنین نفت و گاز ( شهرک های نفت و گاز و پتروشیمی ) در جم را می بندند. 

*روی سکوها جو خوبی وجود ندارد و بارها بر علیه مسئولان نفت و گاز شعار داده می شود.

*هواداران پارس جنوبی به فنس ها حمله کردند

دیدار دو تیم تا دقیقه ۵۰ با نتیجه مساوی بدون گل در جریان است.