الیزابت دوم، ملکه انگلیس به دلیل تعمیر کاخ باکینگهام که مخارج آن حدود 460 میلیون دلار تخمین زده می‌شود، کاخش را ترک می‌کند. 
قرار است سیم کشی برق و سیستم گرمایشی کاخ باکینگهام بطور کامل تعویض شود. کارهای تعمیرات در ماه آوریل امسال آغاز شده و قرار است تا سال 2025 به پایان برسد.

گفته می‌شود تعمیرات به نحوی انجام خواهند شد که ملکه کهنسال و فیلیپ، همسرش خیلی به زحمت نیفتند. سخنگویان ملکه گفتند وی زن بسیار مصلحت‌اندیشی است و می‌خواهد هر چه بیشتر در کاخش بماند.