وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه خود با یادآوری اینکه مجلس عراق «برهم صالح» را به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب کرد نوشت: از روند تشکیل دستگاه اجرایی عراق که نزدیک به تکمیل است رضایت و اطمینان داریم که این وضع منجر به تثبیت اوضاع عراق به عنوان یک کشور یکپارچه، مستقل، در حال توسعه و کشور دوست روسیه در خاورمیانه خواهد شد.

[بیانیه روسیه در واکنش به تشکیل دولت جدید عراق]

وزارت خارجه روسیه در ادامه ضمن ابراز امیدواری از تایید هر چه سریعتر دولت جدید عراق خاطرنشان کرد: وظیفه دولت جدید عراق تلاش برای سازش ملی در این کشور مطابق با منافع همه قشرهای مردم عراق صرف نظر از تعلقات قومی و مذهبی است.

در این بیانیه آمده است: وزارت خارجه روسیه به نوبه خود برای توسعه پایدار روابط روسیه و عراق و کمک به این کشور در اجرای طرح های مهم اقتصادی و اجتماعی و نیز مساعدت در امر مبارزه با تروریسم بین المللی تلاش می کند.