یک سارق مسلح در شهر روچستر در ایالت نیویورک آمریکا هدف گلوله‌های ماموران پلیس قرار گرفت و کشته شد.

این سارق که خودرویش به دلیل شلیک پلیس با تیر برق برخورد کرده بود به زحمت از خودرو پیاده شد، اما چون قصد تیراندازی داشت ماموران پلیس به وی تیراندازی کردند.