علیرضا رحیمی با اشاره به خطبه‌های روز گذشته نماز جمعه تهران در توییتر خود نوشت:

علیرضا رحیمی