سومریه نیوز گزارش داد، عبدالله دوم پادشاه دوم در گفت‌وگوی تلفنی با عادل عبدالمهدی نخست وزیر مکلف عراق، انتخاب وی برای تشکیل دولت جدید را تبریک گفته و برای او آرزوی موفقیت کرد.

دو طرف در این گفت‌وگوی تلفنی بر تقویت روابط میان دو کشور تاکید کردند.

عادل عبدالمهدی ضمن قدردانی از پادشاه دوم تاکید کرد که عراق خواهان تقویت با اردن است و این روابط برای مقابله با چالش‌های بزرگ منطقه اهمیت دارد.

پادشاه اردن در این گفت‌وگوی تلفنی از عبدالمهدی برای سفر به امان دعوت کرد. عبدالمهدی نیز در مقابل از پادشاه اردن خواست به عراق سفر کند.

اخیرا برهم صالح رئیس جمهوری عراق عبد المهدی را مکلف به تشکیل دولت جدید کرد.