به گزارش بی بی سی ، این اقدام در راستایی بهبود وضعیت نقش زنان در جامعه سنتی و بسته عربستان انجام شده است.

اولین زن سعودی که رئیس بانک شد/ عکس

از دوم تیرماه گذشته، در عربستان به زنان اجازه داده شد که رانندگی کنند و برای اولین بار برای آنها گواهی‌نامه رانندگی صادر شد.