به گزارش بلومبرگ، شاخص بازار بورس آمریکا به علت نگرانی های فزاینده ناشی از شدت گرفتن اختلافات تجاری آمریکا و چین و نیز کاهش ارزش سهام شرکت های فعال در زمینه فناوری های نوین و الکترونیکی در آستانه بزرگترین سقوط دو روزه از ماه مه تاکنون قرار دارد.