برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را فرصتی خواند که کشورهای اروپایی می‌توانند از آن برای تشکیل نهادهای مستقل مالی استفاده کنند.

وزیر دارای فرانسه همچنین تاکید کرد: قرار نیست آمریکا تصمیم بگیرد که آیا ما مجاز به تجارت با ایران هستیم .