5 اکتبر روز جهانی لبخند است و به همین مناسبت، باشگاه روبین کازان روسیه تصویری از سردار آزمون در حال لبخند زدن را در صفحه توییتر خود منتشر کرده است.