در اواسط نیمه دوم درگیری بین بازیکنان زمین در کنار زمین پیش آمد که کادر فنی هر دو تیم را نیز به هیاهو واداشت.

* هواداران نساجی در نقش جهان تشویق ایسلندی انجام دادند.

* سرمربیان هر دو تیم از ابتدای بازی به صورت ایستاده نظاره‌گر بازی هستند و نکات را به بازیکنان خود منتقل می‌کنند.

* امیز قلعه‌نویی که از گل نزدن بازیکنانش کلافه شده است بعد از هر از دست دادن توپ به شدت عصبانی می‌شود؛ در یک صحنه نیز بطری آب را با شدت به زمین کوبید.

* بازی با تساوی یک‌ بر یک به وقت اضافه کشیده شد و در حال حاضر نیمه اول وقت‌های اضافه با نتیجه مساوی یک بر یک در جریان است.