هوا چون یینگ روز جمعه در جمع خبرنگاران تصریح کرد آمریکا اصلاً حق اظهار نظر پیرامون توسعه رابطه کشورها با چین بر اساس اصل «چین واحد» را ندارد. 

او گفت: گروه استقلال طلبان تایوان و فعالیت های جدایی طلبانه آنان بزرگترین تهدید علیه صلح و ثبات دو سوی تنگه تایوان است ما از آمریکا می خواهیم به طور عملی و واقعی، اصل «چین واحد» و یادداشت تفاهم ها و سه بیانیۀ مشترک چین و آمریکا را رعایت کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین از امریکا خواست درباره مسائل مربوط به تایوان با احتیاط و مناسب برخورد کند و همراه با چین، گروه استقلال طلبان تایوان را مهار کند تا وضعیت روابط چین و آمریکا و صلح و ثبات تنگه تایوان حفظ شود.

هوا با اشاره به اینکه چین حق مالکیت غیرقابل بحث بر جزایر دریای جنوبی و آبهای اطراف آن را دارد تاکید کرد این موضوع که چین در قلمرو خود در جزایر &#۳۹;نان شا&#۳۹; تاسیسات دفاعی می سازد، حق محافظت از خود و حق دفاع از خود است که طبق قوانین بین المللی، هر کشور مستقلی از آن برخوردار است و با تعبیر نظامی گری هیچ ارتباطی ندارد.

او ادامه داد: ما از آمریکا می خواهیم دست از رویکرد تحریک آمیز و تنش زایی بردارد و به تلاش ها برای حل مسائل از طریق رایزنی احترام بگذارد.

این مقام چینی اشاره کرد: دولت چین به حفاظت از حقوق بشر بسیار ارج می نهد و به توسعه حقوق بشر اهمیت می دهد تمام اقوام چین بر پایۀ قوانین به طور کامل از آزادی اعتقاد به ادیان بهره مند هستند. 

سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد مردم چین بیشتر از هر کس دیگری حق ابراز نظر دربارۀ وضعیت حقوق بشر کشور خود را دارند ما به آمریکا پیشنهاد می کنیم که بیشتر در مسایل حقوق بشر خود بازنگری کند نه آنکه با سوء استفاده از مسایل حقوق بشر و ادیان، در امور داخلی چین دخالت کند.

&#۳۹;مایک پنس&#۳۹; معاون رییس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در سخنرانی خود در اندیشکده ای در آمریکا، چین را به مداخله در امور داخلی و انتخابات میان دوره ای این کشور متهم کرد و سیاست های داخلی و خارجی چین به ویژه در زمینه اداره تایوان را به باد انتقاد گرفت.