به گزارش اسپوتنیک، رودریگو دوترته، رئیس‌جمهور فیلیپین گفت که اخیرا برای معالجه مشکلاتی در مری بستری بوده است.

وی گفت که منتظر نتایج آزمایشات پزشکی است.

دوترته ۷۳ ساله تاکید کرد: اما می‌گویم اگر سرطان باشد در این پست یا هر جای دیگری نخواهم ماند.

وی با اشاره به معاونش لنی روبردو گفت که او خیلی خوب است اما از لحاظ استراتژیکی برای رئیس‌جمهور شدن ضعیف است.

براساس قانون اساسی فیلیپین،‌ رئیس‌جمهور باید هرگونه بیماری جدی خود را بطور علنی اعلام کند و معاون وی پس از کناره‌گیری‌اش وظایف او را انجام خواهد داد. دوران شش ساله حکومت دوترته ۲۰۲۲ به پایان می رسد.