به گزارشاسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا یک هفته دشوار داشت؛ او در سراسر کشور پرواز کرد، سخنرانی کرد و علاوه بر این، اتهامات عنوان شده علیه او در مورد فرار از پرداخت مالیات، در حال بررسی است.

مشخص است که ترامپ برای سوار شدن به هواپیما و پرواز به مینه سوتا عجله کرده است.

تعجب‌آور نیست که ترامپ متوجه نشد که یک تکه دستمال توالت به پایش گیر کرده است. او تنها بود، همانطور که ترامپ از پله‌ها بالا می‌رفت، دستمال توالت هم او را همراهی می‌کرد و با او بالا می‌رفت، ولی بعد از ورود ترامپ به هواپیما، دستمال توالت دیگر او را همراهی نکرده و با او وارد هواپیما نشد.

دستمال توالتی که دست از سر ترامپ برنداشت!+ تصاویر

دستمال توالتی که دست از سر ترامپ برنداشت!+ تصاویر

دستمال توالتی که دست از سر ترامپ برنداشت!+ تصاویر