به گزارش رویترز، مردی با یک دستگاه خودرو وارد کافه ای در شهر برلین پایتخت آلمان شد و 5 نفر را زخمی کرد.
پلیس آلمان افزودکه در تحقیقات اولیه نشانه ای از تروریستی بودن حادثه یافت نشده و به احتمال زیاد راننده دچار مشکلات سلامتی بوده است.
آلمان از دو سال پیش که فردی در شهر برلین با راندن یک کامیون به داخل جمعیت 11 نفر را کشت، در وضعیت هشدار بالا قرار دارد.