بانک جهانی چشم انداز اقتصادی مالزی را مطلوب ارزیابی کرد و این کشور را در طبقه بندی کشورهای با اقتصادهای نوظهور و نرخ رشد مستمر اقتصادی جای داد.

براساس برآورد بانک جهانی این کشور در سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ میلادی یعنی حداکثر ۶ سال آینده در گروه کشورهای با درآمد بالا قرار می گیرد.

نرخ رشد اقتصادی مالزی در سال جاری میلادی ۴.۹ درصد برآورد شده درحالیکه این نرخ در سال گذشته ۵.۹ درصد بود.

این نهاد جهانی درعین حال اعلام کرد که مالزی که از یک اقتصاد بسیار باز برخورداربوده احتمالا با ریسک های مرتبط با بازارهای خارجی روبه رو خواهد شد.

طبق گزارش بانک جهانی ، در یک ماه اخیر نوسان های بازارهای مالی جهانی ناشی از تغییرات گسترده در سیاست های پولی اقتصاد های پیشرفته بر کشورهای با اقتصاد های نوظهور ازجمله مالزی از طریق خروج سرمایه و فشار بر نرخ ارز های ملی تاثیر گذاشته است.

مالزی با بیش از ۳۱ میلیون نفر جمعیت در زمره کشورهای جنوب شرق آسیا قرار دارد که از نرخ رشد اقتصادی بالایی در چند سال اخیر برخوردار بوده است.

بانک جهانی همچنین رشد اقتصادی اکثر کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا را به طور متوسط ۴.۵ درصد اعلام کرده است.