محمدبن سلمان ولیعهد سعودی که در انجام اقدامات غیر معقول کارنامه سنگینی دارد این بار هم با حرکتی ناپسند تیتر اول رسانه های جهان را به خود اختصاص داد تا شخصیت او بیش از پیش برای همه آشکار شود.

در یک مراسم که او به همراه چند مقام سعودی دیگر حضور داشت هنگامیکه این افراد قصد گرفتن یک عکس سلفی را داشتند،بن سلمان طی اقدامی عجیب رفتاری توهین آمیز نسبت به یک مامور امنیتی از خود نشان داد.ولیعهد عربستان با حرکتی زننده  این مامور را  به طرفی دیگر کشید داد تا خودش در عکس سلفی آنطور که برایش مطلوب بود ظاهر شود. در فیلم زیر جزئیات این ماجرا را مشاهده می کنید.