سیدحسین حسینی خیلی وقت است که از روزهای رویایی خودش دور شده. روزهایی که در چارچوب دروازه استقلال رکورد می شکست و برای هواداران تبدیل به یک عقاب جدید شده بود. نه اینکه حسینی از نظر آمادگی از روزهای خوب خودش دور باشد، بلکه او هنوز نتوانسته در این فصل جایگاه قبلی خودش در تیم را پس بگیرد. شفر از حسینی استفاده نمی کند و فعلا رحمتی همچنان گزینه اول سرمربی آلمانی برای قفس توری استقلال است. همین اتفاق باعث شده شایعاتی مبنی بر جدایی حسینی در نیم فصل به گوش برسد. اتفاقی که اصلا بعید نیست برای دروازه بانی که در هر تیم دیگری می تواند گلر فیکس و مورد اعتماد باشد رخ دهد.