آخرین آمارها نشان می دهد میزان صادرات محصولات پتروشیمی ، به عنوان مهمترین کالای صادراتی غیر نفتی از ایران نیز بیش از ۷.۴ میلیارد دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی برابر با ۲۳.۹ درصد را نشان می دهد.

بر این اساس میزان صادرات میعانات گازی نیز 2.4 میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی 28.5 درصد را شاهد بود .

بر پایه گزارش ارائه شده از سوی گمرک میزان صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی در مجموع اندکی بیش از 10 میلیارد دلار بود. به این ترتیب رقم صادرات سایر اقلام ایرانی در این شش ماه از 13 میلیارد دلار فراتر رفت . صادرات سایر کالاها از ایران نیز در این دوره زمانی افزایشی برابر با 19.7 درصد را تجربه کرده است .

 برخی معتقدند افزایش نرخ ارز زمینه افزایش صادرات غیر نفتی را فراهم کرده است. در مجموع میزان صادرات غیر نفتی از ایران با ثبت رکورد ۲۳ میلیارد دلار افزایشی نزدیک به ۱۳ درصد را نشان می دهد. 

 

امار صادرات