طی چند روز گذشته قیمت خودروهای وارداتی روند کاهشی داشته است. قیمت محصولات تویوتا هم با کاهش قیمت همراه شده است.

 

کاهش قیمت در بازار محصولات تویوتا
کاهش قیمت در بازار محصولات تویوتا