«بنیامین نتانیاهو» برای دوزادهمین بار مورد بازجویی پلیس قرار گرفت.

نیروهای پلیس امروز در منزل نتانیاهو حاضر شده و از وی و همسرش در پرونده‌های موسوم به ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ بازجویی کردند.