سعد الحریری نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه لبنان با تکرار مواضع خصمانه خود علیه سوریه مدعی شد که این کشور یک مشکل منطقه ای و جهانی است.

وی در ادامه افزود: من هرگز به سوریه سفر نخواهم کرد و تنها کسی نیستم که با این کشور مشکل دارم. ما منافع لبنان را بیش از هر چیز دیگری در نظر داریم و بر خلاف دیگر احزاب، برای تمام لبنانی ها کار میکنیم.

الحریری گفت که آیا درست است که لبنان موضع گیری خصمانه علیه کشورهای حوزه خلیج فارس که ۴۰۰ هزار لبنانی در آن مشغول به کار هستند اتخاذ کرده و در مقابل از بیروت خواسته شود که با سوریه گفتگو کند؟

سعد الحریری پیشتر نیز این مواضع خصمانه خود را علیه سوریه مطرح کرده بود.