طی این هفته ها یکی از اصلی ترین انتقاداتی که از سوی هواداران به شفر و استقلال وارد بود به ترکیب این تیم ربط داشت. انتقاداتی که برگرفته از تغییرات زیاد ترکیب بودند و خیلی ها اعتقاد داشتند شفر ترکیب اصلی خود را پیدا نکرده. حالا به نظر بعد از گذشت هفته ها سرمربی استقلال به این تصمیم مهم رسیده و ترکیب مدنظر خودش را پیدا کرده. به نظر ترکیب استقلال در بازی مقابل نفت مسجد سلیمان در جام حذفی ترکیب ایده آل شفر باشد و از این پس بیشتر از یازده بازیکن حاضر در آن بازی در بازی های دیگر استفاده کند. با این حساب جالب اینجاست اگر چنین اتفاقی بیفتد ماندگار شدن مرتضی تبریزی در پست وینگر و بازی نکردن او در نوک حمله همچنان ادامه خواهد داشت. موضوعی که شاید باز هم به مذاق خود تبریزی و هواداران خوش نیاید اما در حال حاضر به نظر تصمیم آقای سرمربی دست گذاشتن روی ترکیب بازی جام حذفی است.